Thursday, September 24, 2009

JENIS - JENIS PERKHIDMATAN DI KPOKU

KPOKU mempunyai 2 jenis perkhidmatan kepada Orang Kurang Upaya(OKU) iaitu:
 1. Pusat Khidmat Kanak-Kanak Kurang Upaya Akal(Bermasalah dalam pembelajaran) - RC3
 2. Bahagian Latihan Vokasional Orang Kurang Upaya - RC4
1. Pusat Khidmat Kanak-Kanak Kurang Upaya Akal(Bermasalah dalam pembelajaran) - RC3


 • Objektif dan Matlamat
  Menyediakan latihan kepada kanak-kanak kurang upaya akal yang bermasalah dalam pembelajaran dan tidak mendapat peluang belajar di sekolah biasa. Mereka akan dilatih dengan kemahiran tertentu bagi membantu mereka mencapai perkembangan yang menyeluruh dari segi intelek, rohani, jasmani, emosi dan bakat bagi membolehkan mereka menjadi ahli masyarakat yang berguna dan berdikari.
 • Kumpulan Sasarani) Kurang upaya intelek (ID)
  ii) Cerebral Palsy
  iii) Down Syndrome
  iv) Lewat perkembangan dari segi fizikal mental dan lain-lain
  v) Kanak-kanak kurang upaya yang berumur dari 7 tahun hingga 14 tahun
 • Latihan - latihan yang disediakan
  i) Pelajaran asas akademik
  ii) Kemahiran hidup
  iii) Kemahiran sosial
  iv) Perkembangan emosi
  v) Kemahiran jari dan tangan
  vi) Aktiviti seni dan muzik
  vii) Pendidikan jasmani dan rekreasi
2. Bahagian Latihan Vokasional Orang Kurang Upaya - RC4


 • Objektif dan Matlamat
  Menyediakan latihan vokasional dan pemulihan kepada OKU dalam bidang yang diminati oleh mereka bersesuaian dengan kebolehan dan limitasi mereka. Ianya bertujuan untuk melahirkan golongan OKU yang boleh berdikari dan hidup seperti orang normal.

 • Kumpulan Sasaran
  i) Kurang upaya pendengaran dan pertuturan.
  ii) Kurang upaya anggota.
  iii) Kurang upaya intelek.
  iv) OKU yang berumur 15-35 tahun dan masih bujang.
  v) Tidak mempunyai penyakit berjangkit.
  vi) Tidak pernah terlibat dalam masalah undang – undang.
 • Latihan - latihan disediakani) Jahitan
  ii) Pendawaian eletrik
  iii) Pertukangan kayu
  iv) Kimpalan
  v) Rotan
  vi) Komputer

No comments:

Post a Comment